Ota yhteyttä

Hoas

Asukaskokemus ohjaa yrityksen kehityksen suuntaa ja määrittelee alihankkijasopimusten laadun tason.

Mikä on Hoas?

Hoas, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö on Suomen suurin opiskelija-asuntosäätiö. Vuonna 1969 perustetun säätiön liikevaihto on kivunnut 70 miljoonaan euroon. Asuntoja on jo noin 9400 kappaletta. Asukkaita Hoasilla on miltein 20 000 ja vuokrasopimuksia solmitaan vuodessa liki 10 000 kappaletta.

Mittausta heti ensi kättelyssä

Modernin opiskelijan toiveet asunnosta ovat muuttuneet ajan saatossa ja muutokset tukien puolella ovat muokanneet opiskelijoiden kykyä hakea yhä monipuolisemmin erilaisia asuntoja. Opiskelijat eivät enää etsi edullisinta soluasuntoa vaan haluavat kauniin kodin monipuolisilla palveluilla.

Hoas halusi kehittää ymmärrystään asiakkaidensa tarpeista, luoda parempaa mielikuvaa yrityksen brändistä ja sitouttaa alihankkijat myös tiettyyn palvelun laatuun.

Kokemukseen pureudutaan heti kiinni jo sisäänmuuton yhteydessä. Mittaus toteutetaan uuden asukkaan haettua avaimet. Kun mittaus toteutetaan lähellä tapahtumaa yritys saa todenmukaisen kuvan asukkaiden kokemuksesta.

 

Kokonaisvaltainen kuva

Kunnossapidon mittauksen avulla Hoas pystyy sitouttamaan alihankkijansta tiettyyn laatutasoon.  Kysely on suunniteltu niin, että Hoas saa kokonaisvaltaisen näkemyksen asukkaan huoltokokemuksesta. Mitattavia kohteita ovat työn toteutuminen suunnitelman mukaan, informointi, työn laatu, henkilökunnan tunnistettavuus ja huoltomiehen käytös. Seuraamalla ja keräämällä tietoa asukkaiden kokemuksista Hoas on pystynyt sitouttamaan alihankkijansa tiettyyn palvelulaatuun ja käyttää kerättyä tietoa kumppanisopimusten arviointiin.

 

Tiedolla johtaminen

Hoas käyttää saamaansa tietoa liiketoiminnan kehittämiseen. Mittauksen myötä päätökset ja muutokset prosessien, brändin ja sopimusten suhteen voidaan perustaa tutkitulle tiedolle.

Keskeiset tunnusluvut, kuten keskiarvot, mediaanit, trendit jne raportoidaan kunnossapidon kehityksestä ja sopimuksista vastaaville henkilöille. Raportit koostetaan Mirrorissa automaattisesti, jolloin aikaa ei kulu turhaan raportin koostamiseen ja tiedon etsimiseen.