Ota yhteyttä

Ratkaisu

Tutki, analysoi ja ymmärrä

Mirror on moderni monikanavainen tiedolla johtamisen järjestelmä. Se auttaa yritystänne kehittämään toimintaa asiakkaidenne tarpeiden mukaisiksi. Asiakkaan odotusten ylittäminen ja tarpeisiin vastaaminen lisää myyntiä ja luo yrityksestänne parempaa julkisuuskuvaa. Järjestelmän automaatio ja räätälöinti auttavat tehostamaan yrityksenne prosesseja ja seuraamaan reaaliaikaisesti, miten muutokset vaikuttavat toimintaanne.

Monikanavainen ratkaisu

Mirror mahdollistaa monikanavaisen kokemusmittauksen. Riippuen yrityksen toimialasta ja mittauskohteesta autamme valitsemaan kanavan, jonka avulla saadaan kerättyä mahdollisimman laadukasta palautetta mahdollisimman paljon.

Reaaliaikaisen näkymän ja korkean vastausprosentin luomiseksi meillä on käytössä useita hyväksi todettuja kanavia, kuten SMS, email, WIFI- ja web-työkalut.

Mirrorin sisäänrakennetut ominaisuudet helpottavat datan keräämistä oikeaan aikaan, jotta tieto on mahdollisimman todenmukaista. Autamme määrittelemään lähetysten säännöt niin, että kertynyt data kasvattaa ymmärrystä asiakkaan kokemuksesta ja auttaa havaitsemaan ja paneutumaan mahdollisiin ongelmakohtiin.

Automaatio

Mirror tehostaa raportointia keräämällä tiedot ja lähettämällä räätälöidyt raportit määrittelemillesi kohderyhmille. Tieto ohjautuu oikeille ihmisille oikeaan aikaan ilman ylimääräistä työtä.

Automaattiset hälytykset mahdollistavat nopean reagoimisen heikkoon palautteeseen. Järjestelmään voidaan asettaa sääntöjä, joiden mukaan hälytykset laukeavat ja hälytykset voidaan ohjata esimerkiksi suoraan asiakaspalveluun käsiteltäviksi.

Mirror erottelee kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen palautteen. Vapaa sanallinen palaute ohjautuu omalle sivulle, jossa yksittäiseen palautteeseen on mahdollista lisätä muistiinpanoja ja tutkia palautteen tarkempia taustatietoja. Vapaan palautteen ikkunassa on myös mahdollista seurata palautteen käsittelyn etenemistä.

Parempaa viestintää ja läpinäkyvyyttä

Järjestelmään kertynyt palaute on mahdollista tuoda näkyville esimerkiksi yrityksen verkkosivuille tai yrityksen sisäisiin kanaviin dashboardien muodossa.

Dashboardit tekevät monimutkaisen datan tulkitsemisesta helppoa ja mahdollistavat ymmärtämään yrityksen nykyisen suorituskyvyn nopealla vilkaisulla. Dashboardit ovat tehokas ja helppo tapa lisätä läpinäkyvyyttä ja tuoda esille yrityksen avainlukuja.

Dashboardit päivittyvät automaattisesti ja kuvaavat mittarissa tapahtunutta muutosta. Dashboardit on mahdollista räätälöidä yrityksen ilmeen mukaiseksi

Informatiivinen data

Taustatiedoilla rikastettu data auttaa ymmärtämään kokemusta yksityiskohtaisemmalla tasolla. Rikas data mahdollistaa syvemmän analyysin ja tuottaa arvokkaampaa tietoa ja ymmärrystä. Liiketoiminnan strategia suunnittelu ja toiminnan muutokset voidaan tällöin perustaa laadukkaaseen tutkimukseen.

Perinteiset järjestelmät eivät kykene tuottamaan tarpeeksi informatiivista dataa, että sen pohjalta voisi saavuttaa merkittävää näkemystä asiakkaiden kokemuksesta. Näillä järjestelmillä dataa kertyy, mutta sen pohjalle on hankala perustaa päätöksiä.

Mirrorin tarkoitus on tuottaa älykkäämpää dataa ja analyysejä, joissa huomioidaan yrityksen yksilölliset tarpeet toiminnan kehittämiseksi. Mirrorin rajapinnat rakennetaan yrityksen jo käytössä oleviin CRM, myynti yms järjestelmiin. Järjestelmien kautta saatavat taustatiedot sidotaan yksittäisiin ainutlaatuisiin tapahtumiin. Jokaiseen kokemukseen voidaan paneutua konkreettisella tasolla ja reagointia vaativissa tilanteissa taustatiedot auttavat ymmärtämään tekijöitä kokemuksen taustalla.